ISHAD2020


4. ULUSLARARASI DOĞAL AFETLER VE AFET YÖNETİMİ SEMPOZYUMU
Bursa Teknik Üniversitesi Bursa TÜRKİYE 24-25 EKİM 2020

ISHAD2020

4. Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu (ISHAD2020), Akademik Platform, Bursa Teknik Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin ortaklığı ile 24-25 Ekim 2020 tarihleri arasında Bursa'da yapılacaktır. Bu sempozyum ile, bu alanlarda çalışan ve ilgi duyan akademisyenlerin, uzmanların, bürokratların, kurumların, öğrencilerin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya getirilmesi ve karşılıklı bilgi, düşünce, deneyim ve beceri paylaşımı ortamının oluşturulması hedeflenmektedir.

Sempozyum Konuları:

 1. Afet Lojistiği Planlama ve Koordinasyonu
 2. Afete Duyarlı Kentleşme
 3. Afetlerde Bilgisayar ve Teknoloji Kullanımı
 4. Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
 5. Doğal Afetlerde Risk Analizi Ve Afet Yönetimi
 6. Hidro-Meteorolojik Afetler 
 7. İklim Değişikliği
 8. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Ve Nükleer Riskler
 9. Sismik Tehlike Analizi
 10. Sivil Savunma 
 11. Ulaşım Şebeke Güvenliği Ve Güvenilirliği
 12. Yangın
 13. Zemin Problemleri
 14. Afet İletişimi
 15. Afet Ve Sağlık Yönetimi

Kabul edilen bütün bildiriler Academic Perspective Procedia dergisinde DOI numarası ile yayınlanacaktır. Dergi EBSCO ve Google Akademik tarafından taranmaktadır.


Sponsorlar