ISHAD2019


3. ULUSLARARASI DOĞAL AFETLER VE AFET YÖNETİMİ SEMPOZYUMU
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi TÜRKİYE 25-26 Ekim 2019

ISHAD2019

3. Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu (ISHAD2019), Akademik Platform, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi‘nin ortaklığı ve Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün de desteği ile 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Van’da yapılacaktır. Bu sempozyumun ana amacı; 23 Ekim 2011 tarihinde gerçekleşen Van Depreminin 8. yılında Van ilimizde bir araya gelerek doğal afetler ve afet yönetimi ve afetlerden oluşan kayıpları en aza indirebilmek için neler yapılabilir sorusuna cevap aranması ve elde edilen bilimsel sonuçların paylaşılmasının sağlanmasıdır. Bu sempozyum ile, bu alanlarda çalışan ve ilgi duyan akademisyenlerin, uzmanların, bürokratların, kurumların, öğrencilerin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya getirilmesi ve karşılıklı bilgi, düşünce, deneyim ve beceri paylaşımı ortamının oluşturulması hedeflenmektedir.

Sempozyum Konuları:

 1. Afet Lojistiği Planlama ve Koordinasyonu
 2. Afete Duyarlı Kentleşme
 3. Afetlerde Bilgisayar ve Teknoloji Kullanımı
 4. Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
 5. Doğal Afetlerde Risk Analizi Ve Afet Yönetimi
 6. Hidro-Meteorolojik Afetler 
 7. İklim Değişikliği
 8. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Ve Nükleer Riskler
 9. Sismik Tehlike Analizi
 10. Sivil Savunma 
 11. Ulaşım Şebeke Güvenliği Ve Güvenilirliği
 12. Yangın
 13. Zemin Problemleri
 14. Afet İletişimi
 15. Afet Ve Sağlık Yönetimi

Kabul edilen bütün bildiriler Academic Perspective Procedia dergisinde DOI numarası ile yayınlanacaktır. Dergi EBSCO ve Google Akademik tarafından taranmaktadır.

Sponsorlar