ISHAD2020


4. ULUSLARARASI DOĞAL AFETLER VE AFET YÖNETİMİ SEMPOZYUMU
Bursa Teknik Üniversitesi Bursa TÜRKİYE 24-25 EKİM 2020

Amaç ve Kapsam

ISHAD, afet yönetimi ve mühendisliği ile ilgili bilimsel araştırmaların ve orijinal araştırmaların sunumuna, tartışılmasına ve yayınlanmasına yönelik multidisipliner bir uluslararası sempozyumdur. ISHAD, afetlerin dünya çapında hafifletilmesine katkıda bulunmak için farklı bilim alanlarını operasyonel disiplinlerle ilişkilendirmektedir. ISHAD, afet tespiti, izleme ve modelleme ile ilgili geniş bir araştırma alanında bilim insanları ve karar vericiler topluluğuna hizmet etmektedir.

Sempozyumun amacı, dünyadaki akademisyenlerin ve profesyonellerin mevcut disiplinler arası bilimsel etkinliklerin bütünsel yöntemlerini paylaşma ve tartışmaları için bir atmosfer yaratmak ve böylelikle üniversiteler, bilim insanları ve profesyonel operatörler arasında güçlü bir işbirliğinin doğal afetler ve afet yönetimi alanında uluslararası düzeyde sağlamaktır.

Son yıllarda bilimsel bilgilerin yorumlanması bütüncül yaklaşımlar sürecinde önem kazanmaya başladığından, bu sempozyumun farklı boyutları inceleyerek bütünsel odaklı analiz olarak adlandırılan bilimsel bulguların güvenilir bir şekilde yorumlanması ve Doğal Afet ve Afet Yönetim alanlarının bilimsel yöntemler çerçevesindeki yönleri için mükemmel bir fırsat olduğu düşünülmektedir.

Bütün temel bilimlerin ve mühendislik konularının dahil edilmesi yoluyla yaklaşımların ve çözüm yöntemlerinin daha geniş perspektiflerinin içerikleriyle kurulan sempozyumun, katılımcılara yönelik gelecekteki karşılıklı araştırmalara ve bilimsel etkinliklere ve projelere  ve ilgili kuruluşlara katkıda bulunması umulmaktadır.