ISHAD2019


3. ULUSLARARASI DOĞAL AFETLER VE AFET YÖNETİMİ SEMPOZYUMU
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi TÜRKİYE 25-26 Ekim 2019

İletişim

3. ULUSLARARASI DOĞAL AFETLER VE AFET YÖNETİMİ SEMPOZYUMU     
ISHAD2019 Web Adresi: http://www.ishad.info/     
ishad2019@easychair.org      
       
 
Prof. Dr. Naci CAGLARSempozyum Başkanı       
Academik Platform, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
       

Arş. Gör. Ahmet Hamdi SERDARSekreterya       
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye       

Arş. Gör. Caner ERDENSekreterya      
Sakarya Üniversitesi, Türkiye