ISHAD2020


4. ULUSLARARASI DOĞAL AFETLER VE AFET YÖNETİMİ SEMPOZYUMU
Bursa Teknik Üniversitesi Bursa TÜRKİYE 24-25 EKİM 2020

İletişim

4. ULUSLARARASI DOĞAL AFETLER VE AFET YÖNETİMİ SEMPOZYUMU     
ISHAD2019 Web Adresi: http://www.ishad.info/     
ishad2020@easychair.org      
       
 
Prof. Dr. Naci CAGLARSempozyum Başkanı       
Academik Platform, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
       

Arş. Gör. Ahmet Hamdi SERDARSekreterya       
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye       

Arş. Gör. Caner ERDENSekreterya      
Sakarya Üniversitesi, Türkiye