ISHAD2020


4. ULUSLARARASI DOĞAL AFETLER VE AFET YÖNETİMİ SEMPOZYUMU
Bursa Teknik Üniversitesi Bursa TÜRKİYE 24-25 EKİM 2020

Bildiri Formatı

Sempozyum için bildiri formatını aşağıdaki dosyada bulabilirsiniz. Bildirinin sayfa sınırı 10 ile sınırlandırılmıştır.
Fazladan 6 sayfa daha olabilir fakat her sayfa için 10 Euro ödenmelidir.

Tamamen Türkçe olan bildiriler için İngilizce özet bulunmalıdır.

Bildiri Formatı : Bildiri Şablonu