ISHAD2020


4. ULUSLARARASI DOĞAL AFETLER VE AFET YÖNETİMİ SEMPOZYUMU
Bursa Teknik Üniversitesi Bursa TÜRKİYE 24-25 EKİM 2020

Sempozyum Başlıkları & Konu Kodları

Sempozyum Konuları:

 1. Afet Lojistiği Planlama ve Koordinasyonu
 2. Afete Duyarlı Kentleşme
 3. Afetlerde Bilgisayar ve Teknoloji Kullanımı
 4. Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
 5. Doğal Afetlerde Risk Analizi Ve Afet Yönetimi
 6. Hidro-Meteorolojik Afetler 
 7. İklim Değişikliği
 8. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Ve Nükleer Riskler
 9. Sismik Tehlike Analizi
 10. Sivil Savunma 
 11. Ulaşım Şebeke Güvenliği Ve Güvenilirliği
 12. Yangın
 13. Zemin Problemleri
 14. Afet İletişimi
 15. Afet ve Sağlık Yönetimi