Sakarya Türkiye 5-7 Kas 2021

ISHAD2021
5. Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu

Bildiri Gönder
Sakarya Türkiye 5-7 Kas 2021

ISHAD2021
5. Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu

Bildiri Gönder
Sakarya Türkiye 5-7 Kas 2021

ISHAD2021
5. Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu

Bildiri Gönder

ISHAD2021

5.Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu (ISHAD2021), Akademik Platform ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin ortaklığı ile 05-07 Kasım 2021 tarihleri arasında Sakarya'da yapılacaktır. Bu sempozyum ile, bu alanlarda çalışan ve ilgi duyan akademisyenlerin, uzmanların, bürokratların, kurumların, öğrencilerin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya getirilmesi ve karşılıklı bilgi, düşünce, deneyim ve beceri paylaşımı ortamının oluşturulması hedeflenmektedir.

Sempozyum Konuları:

 1. Afet Lojistiği Planlama ve Koordinasyonu
 2. Afete Duyarlı Kentleşme
 3. Afetlerde Bilgisayar ve Teknoloji Kullanımı
 4. Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
 5. Doğal Afetlerde Risk Analizi ve Afet Yönetimi
 6. Hidro-Meteorolojik Afetler 
 7. İklim Değişikliği
 8. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Riskler
 9. Sismik Tehlike Analizi
 10. Afet Direnci ve Sürdürülebilirlik
 11. Ulaşım Şebeke Güvenliği ve Güvenilirliği
 12. Yangın
 13. Zemin Problemleri
 14. Afet İletişimi
 15. Afet ve Sağlık Yönetimi

Kabul edilen bütün bildiriler Academic Perspective Procedia dergisinde DOI numarası ile yayınlanacaktır. Dergi EBSCO ve Google Akademik tarafından taranmaktadır.


Duyurular

Sempozyumda sunum için İngilizce ve Türkçe bildiriler kabul edilmektedir. Bildiri gönderimleri maksimum 10 sayfa ile sınırlıdır. Lütfen bildiri fromat sayfasını ziyaret ediniz.

Alanında uzman kişilerin davetli konuşmacı olarak katılacağı sempozyumumuza siz değerli araştırmacıları bekleriz.