Amaç&Kapsam

Amaç&Kapsam

Bu sempozyum ile, bu alanlarda çalışan ve ilgi duyan akademisyenlerin, uzmanların, bürokratların, kurumların, öğrencilerin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya getirilmesi ve karşılıklı bilgi, düşünce, deneyim ve beceri paylaşımı ortamının oluşturulması hedeflenmektedir.

Sempozyum Konuları:

 1. Afet Lojistiği Planlama ve Koordinasyonu
 2. Afete Duyarlı Kentleşme
 3. Afetlerde Bilgisayar ve Teknoloji Kullanımı
 4. Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
 5. Doğal Afetlerde Risk Analizi Ve Afet Yönetimi
 6. Hidro-Meteorolojik Afetler 
 7. İklim Değişikliği
 8. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Ve Nükleer Riskler
 9. Sismik Tehlike Analizi
 10. Afet Direnci ve Sürdürülebilirlik
 11. Ulaşım Şebeke Güvenliği Ve Güvenilirliği
 12. Yangın
 13. Zemin Problemleri
 14. Afet İletişimi
 15. Afet Ve Sağlık Yönetimi